+ اطلاعیه مهم در خصوص انتشار کتاب جزای اختصاصی تالیف دکتر بهنام اسدی
با سلام خدمت تمامی اعضای خانواده بزرگ قانون یار: کتاب جزای اختصاصی دکتر بهنام اسدی در حال تالیف و تدریس می باشد و اطلاعیه تکمیل و اتمام کتاب جزای اختصاصی در کانال تلگرامی موسسه قانون یار و سایت این موسسه درج خواهد شد. ضمناً پس از اتمام جلسات تدریس ماده به ماده جزای اختصاصی تمامی جلسات به صورت رایگان در سایت و کانال تلگرامی قانون یار قرار خواهد گرفت. ----------------------------- ((به واسطه هم نام بودن کتب موسسه و انتشارات قانون یار و تشابه اسمی دیگر کتب را تهیه نکنید. کتب موسسه قانون یار را به نام کتب صوتی حقوقی بشناسید)) در صورت هرگونه سوال با دفتر مرکزی انتشارات قانون یار تماس بگیرید 02166979519 02166979526 02144441764 02144441784 09100636002


شنبه 14 مهر 1397

عنوان آخرین یادداشتها